Rekolekcje na rozpoczęcie roku akademickiego

Stało się już tradycją naszego seminarium, że rozpoczynamy nowy rok formacji do kapłaństwa kilkudniowymi rekolekcjami. Stanowią one wyraźną linię oddzielającą nasze rozproszenia wakacyjne od kolejnego roku akademickiego, który właśnie rozpoczynamy. Pomagają nam oczyścić się z różnych, niepotrzebnych myśli, aby wejść z odpowiednim ukierunkowaniem w czas osobistego wzrastania. Tegoroczne dni skupienia trwały od 29.09 do 03.10, podczas nich mieliśmy zaszczyt stać się słuchaczami absolwenta naszej uczelni ks. prof. dr hab. Macieja Bały z UKSW w Warszawie. Ksiądz rekolekcjonista będący z zamiłowania alpinistą zabrał nas na górę 8 błogosławieństw. W nich naświetlił nam ścieżki prowadzące do chrześcijańskiego szczęścia. Ponadto dał nam do zrozumienia do jakiego kapłaństwa mamy dążyć i podkreślił, że prawdziwe szczęście odnajdziemy „nie tyle w kapłaństwie ale przez kapłaństwo”.

kl. Przemysław Klasa