Rekolekcje wielkopostne

Od 6 do 10 marca nasza wspólnota seminaryjna przeżywała rekolekcje wielkopostne. W tym roku prowadził ks. dr hab. Jan Miczyński, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Tematem tegorocznych rekolekcji była Apokalipsa św. Jana, a konkretnie listy do siedmiu Kościołów w niej zawarte. Rozważaniom na kanwie księgi Nowego Testamentu towarzyszyło również bogate doświadczenie życia kapłańskiego ojca rekolekcjonisty. Miały być to dla nas, którzy formujemy się do kapłaństwa, wskazówki co do posługi duszpasterza. Rekolekcjonista również uświadomił nam zagrożenia, jakie płyną z działania złego ducha, odwołując się m.in. w konferencjach do wspomnianej już Apokalipsy św. Jana. Tegoroczne rekolekcje pozwoliły nam jeszcze bardziej pogłębić naszą relację z Chrystusem, intensywnie rozpocząć okres Wielkiego Postu oraz z Bożą pomocą rozpocząć kolejny semestr. Były także dobrą okazją, przygotowania się do niedzielnego obrzędu przyjęcia posług lektoratu i akolitatu przez braci z roku III i IV.