Religia w sieci – szansa czy zagrożenie?

Religia w sieci – szansa czy zagrożenie? To współczesne i inspirujące pytanie było przedmiotem refleksji, jaka została podjęta w ramach XI Toruńskiego Sympozjum poświęconego Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym. W konferencji, która odbyła się 14 listopada, uczestniczyło dwóch kleryków naszego pelplińskiego seminarium.

Twitter, Instagram, Facebook są szerokim polem aktywności młodych w Internecie. Są one także szansą na szerzenie Ewangelii zawsze i wszędzie. Niemniej jednak, szerokość przestrzeni, jaką jest Internet, jest również miejscem, gdzie młodzież może być werbowana w szeregi desktrukcyjnych ruchów religijnych.
W trakcie konferencji usłyszeć mogliśmy m.in. przedłożenie ks. dr. Janusza Chyły nt. „Twittera jako współczesnego aeropagu”, w którym ukazał blaski i cienie podejmowania dyskusji w mediach społecznościowych. Spośród wielu ciekawych wystąpień na szczególną uwagę zasługuje referat pana dr. Sergiusza Anoszko, który wskazał budzącą obawy działalność Kościoła Scjentologicznego w przestrzeni online.
Organizatorom oraz wszystkim referującym gratulujemy i dziękujemy za poruszenie współczesnego i rozwojowego tematu.