Sekundycja w naszym seminarium

23 maja odbyła się w naszym seminarium Sekundycja księży neoprezbiterów. Był to ciąg dalszy uroczystości, jakie ostatnio obchodziliśmy we wspólnocie seminaryjnej (Święcenia kapłańskie oraz Prymicje neoprezbiterów). Nasi braci odprawili Mszę świętą w miejscu, gdzie formowali się przez ostatnie sześć lat. Na koniec Sekundycji udzielili naszym księżom moderatorom, profesorom, pracownikom oraz nam błogosławieństwa. Następnie udaliśmy się do refektarza, gdzie nowi księża podzielili się swymi świadectwami odnośnie swych przeżyć związanych ze święceniami.