Spektakl zespołu „SomGorsi” z Kartuz

We wtorek gościliśmy u nas młodzieżowy zespół „SomGorsi” z kartuskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Heronima Derdowskiego.

Zespół zaprezentował swoje umiejętności wokalno-instrumentalne, ale przede wszystkim podzielił się z nami swoim doświadczeniem zawartym w tekstach wykonywanych utworów. „Każdy człowiek jest wyjątkowy i zasługuje na miłość” – myślę, że tym zdaniem można streścić przesłanie utworów.

Prezentowane piosenki przeplatane były krótkimi przemyśleniami ks. Stanisława Mejera i pana Mirosława Langego, katechety. Wysłuchaliśmy wielu cennych wskazówek opartych na doświadczeniu katechizacji z życia kapłańskiego i świeckiego. Opiekun „SomGorsi”, pan Mirosław, podkreślił rolę miłości i akceptacji w relacji do młodego człowieka. Natomiast ks. Stanisław zwrócił uwagę na konieczność dawania świadectwa – nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem.