Styczniowy dzień skupienia

W uroczystość Objawienia Pańskiego w naszym seminarium odbył się styczniowy dzień skupienia, który prowadził ks. dr Adam Falewicz  z Koszalina. W swoich konferencjach poruszał tematy związane z powołaniem do kapłaństwa, pokonywaniem przeciwności i przeżywaniem szczęścia. Zachęcał nas do pochylenia się nad samą „decyzją” wstąpienia na drogę seminaryjną oraz uświadamiał nam, że Pan Bóg, który nas powołuje szanuje wolność, stąd tak ważna jest dojrzałość „decyzji”. Mówił też, że każda droga życiowa jest naznaczona jakimś cierpieniem i krzyżem, i że to od nas zależy jak do tego podejdziemy i jak to przeżyjemy. Był to czas szczególnej łaski oraz wyciszenia po świątecznej przerwie. Bardzo dziękujemy księdzu Adamowi za każde słowo do nas skierowane. 

Po zakończonym dniu skupienia odbyła się także tradycyjna „kolęda” w naszym domu seminaryjnym. Ksiądz Rektor i Wicerektor odwiedzając nasze pokoje, modlili się o Boże błogosławieństwo dla nas w Nowym Roku.