Święcenia biskupie ks. prał. dr. Arkadiusza Okroja

2 marca 2019 r. w bazylice katedralnej w Pelplinie święcenia biskupie przyjął ks. prałat dr Arkadiusz Okroj. Liturgii przewodniczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna, który zaprosił wszystkich do modlitwy, aby nowo wyświęcony biskup pomocniczy naszej diecezji mógł owocnie pełnić obrane przez siebie zawołanie: Idąc głoście Ewangelię.

Obrzęd święceń rozpoczął się po Ewangelii odczytaniem bulli papieskiej. Następnie homilię wygłosił biskup pelpliński, który podkreślał, że rolą Kościoła jest nieść Ewangelię „również i tym, którzy nie chcą iść, którzy się irytują, że my o tej drodze ciągle wspominamy”. Po homilii ks. Arkadiusz Okroj złożył przyrzeczenia przepisane rytuałem święceń biskupich. Litania do Wszystkich Świętych poprzedziła główny obrzęd święceń, jakim jest nałożenie rąk przez wszystkich obecnych biskupów i modlitwa święceń. Po namaszczeniu głowy i wręczeniu Ewangelii bp Okroj otrzymał insygnia swojej posługi, którymi są pierścień, mitra i pastorał. Nowo wyświęcony biskup po modlitwie po Komunii św. przeszedł środkiem katedry, udzielając błogosławieństwa. Po nim nastąpił czas gratulacji i podziękowań. Jako ostatni przemawiał bp Arkadiusz Okroj. Zachęcał do tego, aby „Iść i głosić to znaczy promować duchowość, promować to, co jest w człowieku pozytywne”.

Papież Franciszek 12 lutego mianował dotychczasowego proboszcza parafii Kiełpino, ks. Arkadiusza Okroja, biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Warto zaznaczyć, że wczorajsze święcenia biskupie były drugimi od czasu reorganizacji diecezji w 1992 r. Biskupowi Arkadiuszowi życzymy, aby Pan błogosławił Mu każdego dnia oraz udzielał wielu łask potrzebnych w nowej dla Niego posłudze.