Iuramentum i święcenia diakonatu

W ubiegły piątek (tj. 22 maja 2018 r.) odbyły się w naszej bazylice katedralnej święcenia diakonatu. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna udzielił ich jedenastu braciom z piątego roku. Są to święcenia uzdalniające do szczególnej służby w Kościele. Przyjęcie święceń diakonatu jest dla naszych braci bezpośrednim przygotowaniem do kapłaństwa. Uwidacznia się to w wielu wymiarach.

Zostali osobami duchownymi, a to znaczy, że już nie nazywa się ich wiernymi świeckimi. Zostali ponadto inkardynowani do diecezji pelplińskiej. Znaczy to, że są przypisani do naszej diecezji i podlegają bezpośredniej władzy biskupa w zakresie pełnienia posług i urzędów w konkretnych placówkach.

Przyjęli dar celibatu i zobowiązali się do szczególnej modlitwy. Celibat nie jest stawianym przed każdym kandydatem warunkiem do święceń, lecz podejmuje go on w duchu pełnego miłości oddania się Bogu i Kościołowi. Codzienną modlitwą jest modlitwa brewiarzowa, oparta głównie na psalmach. Odtąd będą codziennie ją odmawiać w intencji Kościoła, któremu chcą służyć. Szczególna służba w Kościele wiąże się z udzielaniem sakramentu chrztu, odprawieniem nabożeństw, błogosławieniem małżeństw, odprawieniem pogrzebu, proklamacją Ewangelii i głoszeniem słowa Bożego w ramach homilii. Mogą też udzielać błogosławieństw.

Naszym braciom życzymy wiele wytrwałości i radości, jaką daje podjęta służba. Niech ten czas diakonatu będzie dla nich intensywnym czasem przygotowania do kapłaństwa, które przyjmą w przyszłym roku.