Święcenia kapłańskie 2018

Minione dni były dla naszej wspólnoty seminaryjnej, jak zresztą dla całej diecezji, przepełnione radością w związku ze święceniami kapłańskimi. W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 19 maja br., bp Ryszard Kasyna udzielił sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu ośmiu diakonom. W naszej wspólnocie jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku, gdyż moment święceń jest dla każdego z nas celem pobytu w seminarium. W ciągu ostatnich dni wspieraliśmy obecnie już neoprezbiterów intensywną modlitwą, by zawsze godnie wykonywali powierzone im zadania. Dzień wcześniej braliśmy udział w nieszporach i obrzędzie iuramentum, podczas którego ówcześni diakoni odnowili przysięgę celibatu. Po zakończonej Mszy świętej kontynuowaliśmy wspólnie z nowymi kapłanami świętowanie w budynku naszego seminarium.

Sobota nie była końcem uroczystości związanych ze święceniami. Następnego dnia cała nasza wspólnota uczestniczyła w Mszach prymicyjnych księży neoprezbiterów. Wspieraliśmy naszych braci w Koronowie, Gniewie, Sianowie, Lęborku, Opaleniu, Wielu i Chojnicach.

Dalej trwamy w duchu radości i wdzięczności Panu Bogu za dar nowych kapłanów. W ciągu dalszym będziemy ich wspierać swoją modlitwą, by wzorem swojego patrona, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, pozostali wierni Chrystusowi aż do końca.