Szkolenie liderskie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

W miniony weekend (tj. 20-22 kwietnia) w Pelplinie odbyło się szkolenie dla liderów KSM-u naszej diecezji. W zjeździe tym uczestniczyło 10 KSM-owiczów i 12 kleryków.

Aby te szkolenia były owocne, rozpoczęliśmy je od Mszy św. w kościele Bożego Ciała, a po niej miała miejsce konferencja, podczas której próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: „Kim jest lider?”. Sobotni dzień zaczęliśmy Mszą Świętą w katedrze. Później spotkaliśmy się w dwóch grupach i rozpoczęliśmy spotkanie formacyjne, którego tematem przewodnim była miłość. Po tej części były omówione sposoby prowadzenia spotkań formacyjnych w parafiach. O godz. 12:00 zebraliśmy się, aby odśpiewać Królowo nieba i podzielić się na grupy. Klerycy wysłuchali konferencji na temat: „Tożsamość KSMowicza i rola księdza asystenta”. Dowiedzieliśmy się, że najważniejszą rolą księdza w KSM-ie jest być z młodzieżą i pomagać jej w dorastaniu w wierze. W tym samym czasie KSM-owicze uczestniczyli w szkole liturgii. Następnym punktem były warsztaty poświęcone prowadzeniu spotkania formacyjnych, a na koniec dnia poznaliśmy metody biblijne, które przedstawił nam asystent kościelny KSM-u, ks. Piotr Lipkowski. Niedzielę rozpoczęliśmy modlitwą, po której wszyscy zebraliśmy się na stołówce i podsumowaliśmy szkolenie.

Za wszystkie doświadczenia, zdobytą wiedzę i za wszystko, co nas spotkało podziękowaliśmy Bogu na Mszy św., prosiliśmy Go, abyśmy „przez cnotę, naukę i pracę służyli Bogu i Ojczyźnie”.