TVP w seminarium

Telewizja Polska w ramach przygotowywanego cyklu filmów historycznych wzięła na swój warsztat wydarzenia tzw. pelplińskiej jesieni. 13 marca nasze seminarium zamieniono na plan filmowy.

Akcja rozgrywa się 20 Października 1939 roku, kiedy hitlerowcy przystąpili do wymordowania duchowieństwa mieszkającego w sercu naszej diecezji. Oszczędzono wtedy tylko dwóch księży: schorowanego bpa Konstantyna Dominika i opatrznościowo ocalonego ks. Franciszka Sawickiego. Gmach seminarium stał się wówczas placówką Gestapo i miejscem codziennych tortur Polaków. Te wydarzenia z początku wojny dotyczące bezpośrednio naszego seminarium, ekipa filmowa starała się odtworzyć. Warto też dodać, że pamiętnej krwawej jesieni 1939 roku spośród ok. 700 kapłanów ówczesnej diecezji chełmińskiej 214 wymordowano, a do końca wojny diecezja straciła ponad połowę całego swojego duchowieństwa.