Tydzień ekumeniczny

W czwartek 23.01.2020r. w związku z tygodniem ekumenicznym, odbył się w naszej wspólnocie wykład ks. dra Krzysztofa Różańskiego nt dialogu pomiędzy Katolikami i Luteranami. Podczas wykładu Ksiądz profesor poruszył kwestie roli Pisma Świętego w dialogu ekumenicznym oraz porozumienia z chrześcijanami innych denominacji. Bardzo dogłębnie została omówiona deklaracja katolicko-luterańska w sprawie nauki o usprawiedliwieniu z 1999 roku. Po wykładzie odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J.E Ks. Bpa Ryszarda Kasyny, podczas której kazanie wygłosił prelegent. Módlmy się, aby wszyscy chrześcijanie wrócili do jedności z Kościołem Rzymskokatolickim.