Uroczystość Niepokalanego Poczęcia

W ósmy dzień grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Czcimy wówczas Maryję w jej poczęciu bez skażenia grzechem pierworodnym i jego konsekwencjami, od których była wolna jako pierwszy człowiek, dzięki szczególnej łasce Wszechmogącego Boga. Jak mówi modlitwa kolekty mszalnej z  tej uroczystości: „Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy…”. Dzięki wyjątkowemu darowi wybrania Maryja wydała na świat Chrystusa, Odkupiciela ludzkości.  Dlatego św. Tomasz z Akwinu powiedział: „Maryję powinno się nazywać Matką Boga, skoro wzięte z niej ciało jest ciałem Boga”.

W naszej wspólnocie Uroczystość Niepokalanego Poczęcia przybrała w tym roku szczególny charakter. Rano odmówiliśmy jutrznię, czyli poranną modlitwę Kościoła. Następny raz zgromadziliśmy się w kaplicy o godz. 12:00, by modlić się w czasie tzw. godziny łaski oraz uczestniczyć we Mszy, gdzie część braci odmówiła akt oddania się Jezusowi przez ręce Maryi po odmówieniu 33. dniowej nowenny. Po południu raz jeszcze spotkaliśmy się, by odmówić nieszpory, podczas których niektórzy z nas wstąpili w szeregi Rycerstwa Niepokalanej.