Uroczystości ku czci św. Barbary w kaplicy seminaryjnej

Dzisiaj w naszej wspólnocie seminaryjnej wspominamy św. Barbarę, patronkę naszej kaplicy. Nasze świętowanie rozpoczęliśmy jutrznią pod przewodnictwem ojca duchownego, ks. Rafała Barcińskiego, który przypomniał nam krótką historię patronki a także, że bycie chrześcijaninem to w pierwszej kolejności spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa, dzięki któremu możemy na nasze życie spojrzeć z innej perspektywy, perspektywy Boga.

Kolejnym punktem podczas naszego odpustu była Msza św. pod przewodnictwem JE. ks. bpa Piotra Krupy. Homilię natomiast wygłosił ojciec duchowny, ks. Jarosław Kubiak. W słowie skierowanym do naszej wspólnoty mówił, że mamy odróżniać dobro od jego pozoru. Dodał, że każdy z nas może zamknąć się w wieży z Jezusem i żyć swoimi wyobrażeniami względem Boga, ale nie tego On od nas pragnie, chce być dla nas wszystkim. Pod koniec kazania ks. Jarosław wskazał nam istotę męczeństwa, jako wielki wyraz uczestnictwa w Ewangelii.

W ostatnim słowie skierowanym do nas dzisiejszego dnia, ks. Tomasz Patoka podczas nieszporów ukazał nam św. Barbarę jako wierną, bo wolną w Bogu, służebnicę Pana. Zwieńczeniem tych słów było zaproszenie, abyśmy w Kościele czuli się jak w rodzinnym domu.

Podbudowani całym dzisiejszym dniem, chcemy owocnie przeżywać czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela.