Uroczystości patronalne bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego

23 lutego 2020 roku obchodziliśmy w naszej wspólnocie seminaryjnej uroczystości patronalne bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, który do swojej posługi kapłańskiej przygotowywał się w pelplińskim seminarium. O godz. 11.00 odbyła się uroczysta msza św., której przewodniczył ks. prof. dr hab. Jan Perszon, który, mimo iż obecnie jest kapłanem archidiecezji gdańskiej, formację seminaryjną przechodził w Pelplinie. Podczas homilii przypomniał on nam o wielu ciekawych i mało znanych faktach z życia błogosławionego ‒ m.in. o jego pokusach z czasów seminaryjnych, o jego drodze do męczeństwa oraz jego poczuciu humoru. Wdzięczni za dar bł. Frelichowskiego prosimy za jego wstawiennictwem o świętych i licznych kapłanów dla naszej diecezji.

Bł. Stefanie Wincenty Frelichowski, módl się za nami!