Warsztaty nt. uzależnień

W sobotę, 8 grudnia 2018 r. bracia z rocznika III brali udział w warsztatach prowadzonych przez panią Katarzyną Grabską.

Tematem spotkania były różnego rodzaju uzależnienia. Najwięcej czasu poświęciliśmy alkoholizmowi, który jest jednym z najczęściej spotykanych uzależnień w naszym kraju. Dowiedzieliśmy się, jak pracować z osobami, które mają problemy z alkoholem, ale również, jak zawczasu zapobiegać jego pojawieniu się. W tym kontekście przeprowadziliśmy dwa ciekawe ćwiczenia, które pozwoliły wczuć się w te sytuacje. Wiele dowiedzieliśmy się również o syndromie DDA (Dorosłego Dziecka Alkoholika).

Końcowa część warsztatów była poświęcona uzależnieniom związanym z Internetem.