Weekendowe rekolekcje dla naszych Rodziców

Można powiedzieć, że rekolekcje dla rodziców stały się seminaryjną tradycją, ponieważ już czwarty raz odbyły się w naszym seminarium. W tym roku rozpoczęły się 24 listopada i trwały do 26 listopada, a prowadził je ojciec duchowny, ks. Sławomir Kunka.

Rekolekcje były czasem, w którym w sposób szczególny zwrócono uwagę na to, że wspólnoty seminaryjnej nie tworzymy tylko my, księża moderatorzy oraz profesorowie, ale także tworzą ją nasi rodzice. Podczas tych rekolekcji rodzice mogli usłyszeć, jak bardzo ważną rolę odgrywają w naszej formacji. Rekolekcje rodzice zaczęli Mszą św., której przewodniczył ks. rektor Wojciech Pikor. Pierwszym wspólnym punktem była adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził nasz seminaryjny zespół CiS. Motywem przewodnim soboty było zdanie „Być wsparciem, a nie zaporą dla syna”. Dzień zakończył się pogodnym wieczorem, który był okazją do integracji dla rodziców, a po nim był czas na wyciszenie się w kaplicy podczas modlitw wieczornych. Niedzielę rozpoczęliśmy wspólnie Jutrznią pod przewodnictwem ojca Jarosława Kubiaka, który podczas homilii zwrócił uwagę na to, jak ważna jest rola matki i ojca w rodzinie. Następnie nasi rodzice udali się do Collegium Marianum, aby podzielić się swoimi świadectwami i odczuciami po rekolekcjach. O godz. 10.00 uczestniczyliśmy w Mszy św. w katedrze, a po niej udaliśmy się na obiad i wszystko zostało zakończone kawą, na którą zaprosiliśmy rodziców do swoich pokoi.