Wieczornica poświęcona ks. Januszowi St. Pasierbowi

Dnia 15 czerwca w seminarium odbyła się wieczornica poświęcona osobie księdza Janusza Stanisława Pasierba. Ks. Pasierb przez wiele lat był profesorem naszej pelplińskiej uczelni, a ponadto wybitnym poetą. Postać księdza Janusza, w swoim autorskim występie, przybliżył wszystkim gościom rocznik pierwszy oraz poproszone o to osoby, znające bezpośrednio księdza Profesora.

Na podsumowanie wieczornicy słowo wygłosił Ksiądz Rektor oraz pani Alicja Negowska, która prowadzi wykłady z j. polskiego. Wieczór zakończył się skromnym poczęstunkiem.