VI KONFERENCJA POPULARNONAUKOWA Z CYKLU ‘WIELCY LUDZIE MAŁEGO PELPLINA”

PROGRAM VI KONFERENCJI POPULARNONAUKOWEJ Z CYKLU ‘WIELCY LUDZIE MAŁEGO PELPLINA”

8 PAŹDZIERNIKA 2022 R., GODZ. 10.00          AULA BIBLIOTEKI DIECEZJALNEJ W PELPLINIE

BERNARD SYCHTA – CZŁOWIEK NAUKI, KULTURY I  KOŚCIOŁA

Plan wydarzenia:

10.00 Otwarcie konferencji
10.15 ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, Ksiądz doktor Bernard Sychta jako dydaktyk i znawca psychiatrii.
10.35 prof. dr hab. Daniel Kalinowski, Przedwojenna recepcja sztuk kaszubskich Bernarda Sychty
10.55 ks. mgr lic. Wincenty Pytlik, Malarstwo jako pasja ks. Bernarda Sychty
11.15 mgr Ryszard Szwoch, Działalność duszpasterska ks. Bernarda Sychty
11.35 Dyskusja
11.50 Przerwa kawowa
12.10  prof. dr hab. Aneta Lewińska, O niektórych zwyczajach i obrzędach w świetle „Słownictwa kociewskiego na tle kultury ludowej”
12.30 dr Justyna Pomierska, Objaśnienia przysłów w „Słowniku gwar kaszubskich”
12.50 dr hab. prof. UKW Maria Pająkowska-Kensik, O językowych formach ekspresji w „Słownictwie kociewskim na tle kultury ludowej”
13.10 dr hab. prof. UG Róża Wosiak-Śliwa, O alternatywnych metodach leczenia i pielęgnacji w świetle „Słownictwa kociewskiego na tle kultury ludowej”
13.30 Dyskusja
13.45 Słowo wieńczące

MODERATOR  Bogdan Wiśniewski