Wielka radość całej diecezji!

W dniu dzisiejszym miało miejsce wyjątkowe wydarzenie dla całej wspólnoty diecezjalnej, bo oto w naszej
pelplińskiej katedrze ks. bp Ryszard Kasyna wyświęcił dziesięciu diakonów na urząd prezbiterów. Dar
powołania to wyjątkowa tajemnica, której człowiek nigdy nie będzie w stanie zrozumieć. „Kapłan z
ludu jest brany i dla ludu ofiarowany” – niech to bardzo ważne przesłanie prowadzi naszych
neoprezbiterów na drodze kapłańskiej. Zawierzamy ich Tej, która jest Matką Kapłanów i prosimy, aby
była w każdej chwili życia swoich umiłowanych synów.

Radujemy się że po sześcioletniej formacji Kościół uznał ich za godnymi przyjęcia sakramentu święceń. Jednocześnie jesteśmy wdzięczni dobremu Bogu za ich dar powołania.