Wielkopostne dni skupienia dla młodzieży męskiej

Od 18 do 20 marca w naszym seminarium odbywały się ,,Wielkopostne dni skupienia dla młodzieży męskiej’’, w których udział wzięło jedenastu uczestników. W cyklu tematycznym ,,Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki’’, rozważaliśmy temat teraźniejszości. Dni skupienia rozpoczęliśmy w piątek wieczorem spotkaniem organizacyjnym i kolacją, po nich uczestnicy udali się na wspólną modlitwę różańcową do ogrodu biskupiego.

Dni skupienia poprowadził ks. dr Jacek Sosnowski, który pochylił się nad tematem ,,Moja wiara tu i teraz, zostawienie przeszłości i pójście ku przyszłości’’. Uczestnicy mogli zobaczyć samego siebie z zupełnie innej perspektywy i posłuchać co Bóg chce im powiedzieć. W programie dnia były m.in. wspólna modlitwa, codzienna Msza Święta, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Konferencje, czas wyciszenia oraz czas przeznaczony na rozmowy i rekreacje.

Część z uczestników zadeklarowała pragnienie uczestnictwa w kolejnych dniach skupienia z tego cyklu, które odbędą się na przed wakacjami. Tematyka kolejnej odsłony, będzie dotyczyła perspektywy przyszłości.