Wierzę, bo to racjonalne – wykład o racjonalności religii

6 listopada 2018 r. uczestniczyliśmy jako przedstawiciele funkcjonującego w naszej wspólnocie seminaryjnej Koła Młodych Teologów w kolejnym wykładzie w ramach comiesięcznych spotkań na Wydziale Teologicznym w Toruniu. Prelekcja wygłoszona została przez dr. Marka Peplińskiego pod tematem „Racjonalność wiary – racjonalizm, fideizm i epistemologia kalwińska”.

Po przedstawieniu ogólnej charakterystyki problemu racjonalności wiary oraz argumentów przeciwko, mówca skupił się na założeniach dotyczących kwestii poznawczej z punktu widzenia różnych nauk i systemów filozoficznych. Nie zabrakło teorii mocno broniących racjonalności wiary, jak również racji przeciwnych. Następnie dr Pepliński odpowiadał na pytania słuchaczy, które niejednokrotnie zamieniały się w żywą dyskusję.

Jak to zwykle bywa, wykład okazał się bardzo pouczający i zachęcający do dalszego zdobywania wiedzy oraz do angażowania się w kolejne wyjazdy na sympozja naukowe.