Wizyta kleryków „Rycerstwa Niepokalanej” w Niepokalanowie

W listopadzie 1927 roku, o. Maksymilian Kolbe mówił do współbraci w Zakonie Franciszkańskim: „Niepokalanów jest to miejsce obrane przez Niepokalaną i przeznaczone wyłącznie do szerzenia Jej czci”.

W dniach 20-22 kwietnia br. czterech członków Kleryckiego Koła „Rycerstwa Niepokalanej” wraz z opiekunem, ojcem duchownym – ks. Sławomirem Kunką, wzięło udział w zjeździe animatorów Rycerstwa z całej Polski. W sobotę uczestniczyliśmy w dwóch konferencjach dotyczących przyszłości Rycerstwa. W godzinie miłosierdzia nawiedziliśmy cmentarz znajdujący się za klauzurą klasztorną, gdzie modliliśmy się za spoczywających tam zakonników, szczególnie zmarłego w opinii świętości br. Innocentego Marię Wójcika, prosząc o wyniesienie go do chwały błogosławionych.

W popołudniowej części spotkania uczestniczyliśmy w pracy w grupach, gdzie zebrano postulaty do Zarządu Narodowego odnośnie do usprawnienia działalności na świecie Militia Immaculatae (MI). Spotkanie Liderów MI zakończyło się w niedzielny poranek Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem gwardiana klasztoru w Niepokalanowie, o. Grzegorza Marię Szymanika.

W nielicznych wolnych chwilach zwiedzaliśmy miejsca związane z o. Maksymilianem, m. in. celę, w której mieszkał czy pierwszą kaplicę, która jest najstarszym budynkiem w klasztorze.