Wizyta profesora ze Słowacji

17 maja mieliśmy w naszej wspólnocie seminaryjnej zaszczyt gościć pana dr. Branislava Kl’uskę, który jest wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Rużomberku na Słowacji. Spotkanie odbywało się w ramach programu Erasmus, w którym uczestniczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pan doktor wygłosił dla nas dwa wykłady: „Umiłowany uczeń Jezusa” oraz „Kościół katolicki na Słowacji podczas totalitaryzmu komunistycznego”. Dziękujemy nie tylko za podzielenie się wiedzą, ale również świadectwem o osobistej relacji do słowa Bożego oraz heroicznej działalności Kościoła na Słowacji.