Wspomnienie św. Cecylii w naszej wspólnocie

Tradycyjnie w naszej wspólnocie seminaryjnej w wigilię wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej oraz chórów, odbyło się uroczyste przyjęcie braci z roku II do naszego chóru. To wydarzenie zainaugurowane zostało Mszą świętą w kaplicy św. Barbary pod przewodnictwem ks. Łukasza Kątnego, naszego dyrygenta chóru i wykładowcę muzyki. Z racji piątej rocznicy śmierci ks. prof. Edwarda Hinza, wybitnego muzyka, który wiele lat uczył w pelplińskim seminarium muzyki oraz zajmował się chórem, alumni II roku przygotowali o naszym profesorze wspomnienia i przybliżyli jego życie oraz działalność muzyczną. Nie zabrakło rozmów i wspólnych śpiewów podczas tego miłego spotkania. Nowym chórzystom życzymy rozwijania swoich talentów śpiewaczych na większą chwałę Boga.