Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

Każdy z nas jest w stanie wymienić z pamięci kilka nazwisk osób, które dokonały czegoś wielkiego, czym zasłynęły na całym świecie. Wystarczy wspomnieć chociażby Alberta Einsteina, Marię Skłodowską-Curie czy Newtona. Są to osoby, które w świecie nauki kojarzy chyba każdy. Do takich wybitnych postaci niewątpliwie należy także św. Tomasz z Akwinu, który swoją pracą i modlitwą przyczynił się do ogromnego rozwoju filozofii i teologii. Dostarczył on nam cenną wiedzę, która do dziś pozwala nam zgłębiać tajemnicę Boga. Nie powinien więc dziwić fakt, iż jego wspomnienie nasza wspólnota seminaryjna ‒ korzystająca z dorobku, który pozostawił ‒ obchodziła w sposób bardzo uroczysty. Tego dnia, 28 stycznia 2019 r., podziękowaliśmy Bogu za dar jego życia, za przykład świętości i pracowitości mszą świętą, której przewodniczył dla nas ks. dr Grzegorz Szumera, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz filozof, znawca dzieł św. Tomasza z Akwinu. Po niej wygłosił on dla nas wykład dotyczący chrześcijańskiego kreacjonizmu, czyli filozoficznego ujęcia stworzenia świata, które opracował Doktor Anielski ‒ patron tego dnia.