Wychowanie patriotyczne

Od piątku do soboty (16-17 listopada) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbywało się XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne zatytułowane „Wychowanie patriotyczne”. Wzięło w nim udział pięciu naszych braci zaangażowanych w działające w seminarium Koło Młodych Teologów, które zrzesza alumnów pragnących rozwijać swoje zainteresowania teologiczne.

Nasza obecność w Lublinie nie ograniczyła się do wysłuchania szeregu interesujących prelekcji poświęconych tematyce wychowania do patriotyzmu, ale wzięliśmy aktywny udział w towarzyszącej sympozjum konferencji posterowej, podczas której zaprezentowaliśmy przygotowane przez nas prace poświęcone duchownym diecezji chełmińskiej, którzy mieli szczególne zasługi na polu wychowania patriotycznego. Spośród wielu wybitnych pomorskich patriotów i społeczników wybraliśmy pięć postaci: bpa Stanisława Okoniewskiego, bpa Zygfryda Kowalskiego, ks. Feliksa Bolta, ks. Franciszka Sawickiego i ks. Henryka Szumana. Nasze zadanie polegało na opracowaniu w formie referatu posterowego życiorysów wybranych duchownych pod kątem tematu sympozjum. Każdy z licznych gości odwiedzających wystawę posterową miał szansę poznać sylwetki wspomnianych duchownych. Warto dodać, że podczas zamykającej całe sympozjum sesji doktoranckiej, nasze prace zostały wyróżnione przez organizatorów.

Pragniemy wyrazić wdzięczność ks. prof. dr. hab. Janowi Walkuszowi za pomoc w doborze tematów posterów i cenne sugestie bibliograficzne oraz ks. dr. Janowi Doppke za udostępnienie materiałów, które posłużyły do przygotowania prac. Osobne podziękowania kierujemy do ks. Łukasza Simińskiego, który zaprosił nas na sympozjum i gościnnie przyjął w Lublinie.