XVII Dzień Papieski

W niedzielę 8 października 2017 roku, w łączności z całym Kościołem w Polsce przeżywaliśmy Dzień Papieski. Jest to święto wyjątkowe dla naszej wspólnoty, gdyż obok modlitwy i pamięci możemy udać się w miejsca pamiętające obecność naszego wielkiego rodaka.

Pielgrzymowanie po śladach obecności Ojca Świętego rozpoczęliśmy dzień wcześniej, gdy w ramach naszej solidarności z akcją „Różaniec do Granic” udaliśmy się na Górę Jana Pawła II (gdzie 6 czerwca 1999 roku Ojciec Święty sprawował Mszę Świętą) na modlitwę różańcową. Przypomnieniem tamtego wydarzenia jest górujący nad Pelplinem krzyż, który był jednym z elementów ołtarza papieskiego. Niedzielne przedpołudnie spędziliśmy na Eucharystii w naszej bazylice katedralnej, która 18 lat temu również została nawiedzona przez papieża Polaka. Natomiast kwadrans przed południem tradycyjnie modliliśmy się przy pomniku papieskim, stojącym przy wejściu na ogrody biskupie. Litanii do św. Jana Pawła II towarzyszyło okolicznościowe słowo, które wygłosił do nas ojciec Sławomir Kunka. W krótkiej nauce ojciec Sławek streścił nam życie papieża, w które szczególnie była wpisana Maryja. Zachęcił nas przy tym do osobistego przylgnięcia do Maryi, która powinna być szczególnie bliska dla kapłanów i tych, którzy do kapłaństwa się przygotowują. Naszym obchodom towarzyszyła zbiórka do puszki wystawionej na naszym refektarzu, z której dochód przeznaczony jest na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, stanowiącej „żywy pomnik Jana Pawła II”. Wspiera ona zdolną młodzież z uboższych rodzin. Kolejną okazją do uczczenia postaci papieża będzie dzień 22 października, gdy w liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II będziemy przeżywać peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej, której wizerunek szczególnie wpisał się w życie Świętego Papieża.