XX Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie

Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza na XX Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie. Prelegentami będą: ks. prof. Marian Kowalczyk (UKSW), ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL oraz dr Milena Kindziuk (UKSW). Pomogą nam oni odkryć najbardziej charakterystyczne cechy kapłańskiego życia św. Jana Pawła II, Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Temat spotkań: Kapłan na miarę naszych czasów: ojciec, pasterz, męczennik?

Zapraszamy nie tylko duchowieństwo, ale wszystkich, którym zależy na pielęgnowaniu pamięci świętych kapłanów. Ich wzór życia i moc wierności powołaniu niech przemawiają do naszych serc, niosąc odwagę i pragnienie służby Chrystusowi w obecnym czasie.

Tegoroczne, jubileuszowe Spotkania odbędą się w sobotę 24 października w Bibliotece Diecezjalnej. Początek o godz. 9. 30. Zakończenie o godz. 13. 00.

 

Plan:

Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie,
24 października 2020

XX Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie

Kapłan na miarę naszych czasów:
ojciec, pasterz, męczennik?

9:30 Rozpoczęcie

I sesja, godz. 9:45-11:00

9:45 – 10:10 ks. prof. Marian Kowalczyk SAC (UKSW)
– Dobry pasterz odrzucony – S. B. Stefan Kardynał Wyszyński

10:10 – 10:35 ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
– Kapłaństwo w myśli św. Karola Wojtyły / Jana Pawła II

10:35 – 11:00 Dyskusja i pytania

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

II sesja, godz. 11:30 – 13:00

11:30 – 11:55 dr Milena Kindziuk (UKSW)
– Skąd biorą się męczennicy? Rodowód bł. ks. Jerzego Popiełuszki

11:55 – 12:15 Dyskusja i pytania

12:15 – 13:00 Skąd biorą się „dobrzy” księża? – panel dyskusyjny

Miejsce spotkania:
Biblioteka Diecezjalna, ul. Biskupa Dominika 7, PELPLIN