XXI Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie

W sobotę 23 października 2021 roku uczestniczyliśmy w XXI Pelplińskim Spotkaniu Duszpasterskim, które odbyło się w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem: „Św. Józef – jako Oblubieniec Dziewicy i opiekun Boga – wiara, męstwo i rodzina”. Wysłuchaliśmy czterech wykładów poświęconych roli Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny jako przykładu ojca, męża i wzoru dla współczesnych rodzin. Pierwszy wykład wygłosił ks. dr Sławomir Kunka, który jest ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Tematem jego wystąpienia było ,,Życie, a ojcostwo, dar Boga czy moja samorealizacja?”. Kolejnym prelegentem był ks. prof. dr hab. Zbigniew Zarembski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który wygłosił wykład pt.,,W rodzinie św. Józefa: implikacje pastoralne dla współczesnej rodziny”. Profesor poruszył szereg wyzwań, którym sprostać muszą współczesne rodziny oraz wskazał misję jaką pełnił św. Józef w Planie Bożym, podkreślając jednocześnie aktualność jego przykładu dla współczesnych rodzin. Trzecie wystąpienie nosiło tytuł ,,Mężczyzna też Boże stworzenie”, wygłosił je pan mgr lic. Aleksander Sztramski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który przybliżył nam zagadnienia z teologii ciała w nauczaniu św. Jana Pawła II oraz dziełach niemieckiej mistyczki i lekarki Adrienne von Speyr. Swoje świadectwo i wykład wygłosiło również małżeństwo – Anna i Paweł Liczmańscy. W wykładzie, którego tytuł brzmiał ,,O świętości rodziny dziś” podzielili się z nami swoim doświadczeniem o życiu małżeńskim oraz roli ojca i matki w zakładaniu rodziny. Na koniec miała miejsce dyskusja, na której alumni, jak i pozostali goście mogli zadawać pytania prowadzącym. Serdecznie dziękujemy prelegentom i uczestnikom za udział w XXI Pelplińskich Spotkań Duszpasterskich.

kl. Wojciech Malinowski