XXVII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Ogólnopolskie tegoroczne hasło „Z Maryją wolni” towarzyszyło i nadawało kierunek grupie 965 pielgrzymów naszej diecezji. Wśród nich było 34 kapłanów, 9 diakonów i 22 alumnów naszego seminarium oraz 6 sióstr zakonnych. Zapraszamy do zapoznania się z relacją każdej grupy.

Grupa kociewska

Dnia 31 sierpnia wraz z Grupą Kociewie wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak, aby oddać pokłon Matce Bożej Częstochowskiej przed jasnogórskim obrazem. Czas pielgrzymki obfitował w wiele chwil pełnych radości, był to również czas spotkania z drugim człowiekiem. Na pielgrzymim szlaku nie zbrakło wspólnego czasu na Mszę świętą, modlitwę różańcową, koronkę do Miłosierdzia Bożego i nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jako pątnicy mogliśmy pogłębić swoją wiarę poprzez codzienne słuchanie wygłaszanych przez kapłanów konferencji. Podsumowaniem każdego dnia pielgrzymki był apel, który gromadził wszystkich pielgrzymów i mieszkańców miejscowości, u których się zatrzymywaliśmy. Uwieńczeniem drogi była modlitwa przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

dk. Mikołaj Jędrzejewski

Grupa tczewska

Koniec lipca i trzynaście dni sierpnia to dla pielgrzymów Tczewa, Pelplina, Nowego i okolic czas wędrówki ku wizerunkowi Jasnogórskiej Pani. Wielu z nas na nowo odkrywało, czym jest trud codzienności poprzez zmaganie się ze swoimi ograniczeniami i słabościami, chcąc w ten sposób złożyć ofiarę Bogu za pośrednictwem Tej, która zawierzyła Mu całe swoje życie. Matka, która nas zna, wysłuchała ogromnej ilości próśb, podziękowań, zawierzeń i aktów skruchy za to, co działo się w naszym życiu. Jej czułe serce to dowód na to, że można czynić swe życie pięknym, ufając Niebieskiemu Ojcu.

Podziękowania dla kapłanów, służb porządkowych, medycznych, muzycznych, kwatermistrzów, bazy naszej pielgrzymki, pana kierowcy i każdego z naszej Wielkiej Pielgrzymkowej Rodziny. Ufam, że zobaczymy się za rok. Z Panem Bogiem!

kl. Witold Pijanowski

Grupa kaszubska

„Më trzimómë z Bògá” – to zdanie od wieków towarzyszy Kaszubom. Po raz kolejny dowiedli oni, że rzeczywiście są wierni tym słowom, kiedy to 30 lipca z Kościerzyny na szlak pielgrzymkowy wyruszyła grupa kaszubska naszej diecezji. W grupie wędrowało łącznie ponad 300 osób, w tym 12 kapłanów, 2 diakonów i 9 kleryków.

Czas wspólnego dążenia do Jasnogórskiej Pani wypełniony był modlitwą, śpiewem, medytacją słowa Bożego, konferencjami głoszonymi przez kapłanów, a także licznymi świadectwami pątników. Pielgrzymi, pokonując kolejne etapy trasy mieli również okazję zaczerpnąć kilku lekcji języka kaszubskiego, w czasie których poznali najpopularniejsze kaszubskie zwroty i przyśpiewki. Na zakończenie dnia pielgrzymi wspólnie z gospodarzami, którzy otworzyli przed nimi swoje domy, gromadzili się na pogodnym wieczorze, adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie apelowej. Niewątpliwie, czas wspólnego wędrowania stał się okazją do zacieśnienia więzi z Bogiem i budowania relacji międzyludzkich.

dk. Kamil Ostrowski

Grupa chojnicka

Pomimo upału, pęcherzy i zmęczenia grupa chojnicka ponownie dotarła do tronu swojej Matki w Częstochowie. W pielgrzymce uczestniczyło ponad 200 pątników, w tym wielu kapłanów, diakonów, kleryków oraz sióstr zakonnych. Podczas trasy pielgrzymkowej niejednokrotnie otrzymaliśmy pożywienie i nocleg, za co gospodarzom jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Tegoroczna droga ponownie udowodniła nam, że tylko z Maryją możemy być wolni; z Maryją mogliśmy ze śpiewem na ustach kroczyć każdego dnia do Częstochowy. Ona jako nasza Matka zatroszczyła się w pełni o swoją grupę pątników.

kl. Patryk Jutrzenka Trzebiatowski

Grupa świecka

Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy 2 sierpnia Mszą św. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Świeciu, której przewodniczył ks. bp Ryszard Kasyna. Mimo że stanowiliśmy najmniej liczną grupę ze wszystkich grup diecezji pelplińskiej – było nas zaledwie ok. 60 osób (w tym 15 z Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu) – zdecydowanie nie brakowało nam entuzjazmu, który wyrażaliśmy radosnym i głośnym śpiewem podczas drogi oraz odbywającymi się codziennie w łączności z wieczornymi apelami pogodnymi wieczorami. Zaletą tak małej liczebności grupy było to, że podczas wspólnie spędzonych dwunastu dni drogi mieliśmy okazję poznać każdego uczestnika pielgrzymki. Wiele z nawiązanych znajomości i przyjaźni z pewnością okaże się trwałymi.

Jako klerycy – w dodatku idący w tej grupie po raz pierwszy – wynieśliśmy z pielgrzymki wiele cennych doświadczeń. W naszej pamięci zapisały się liczne głębokie i pouczające rozmowy, prowadzone z innymi pielgrzymami i osobami goszczącymi nas w swoich domach. Ponadto ksiądz przewodnik polecił nam prowadzenie modlitw w drodze, adoracji i pogodnych wieczorów. Wśród tych obowiązków nie zabrakło nam jednak czasu na medytację słowa Bożego i refleksję nad własnym życiem i powołaniem. Czas pielgrzymowania do tronu naszej Jasnogórskiej Matki każdy z nas z pewnością będzie wspominał jak najlepiej.

kl. Paweł Zagórski