Zakończenie rekolekcji wielkopostnych w DPS w Bielawkach

9 kwietnia zakończyliśmy rekolekcje wielkopostne dla podopiecznych DPS w Bielawkach. Spotkania rekolekcyjne odbywały się co sobotę przez cały Wielki Post. Podopiecznym ośrodka staraliśmy się przybliżyć postacie wielu świętych, m.in.: św. Józefa, św. Jana Pawła II, bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, św. Ojca Pio i św. Maksymiliana Marii Kolbego. Klerycy z naszego seminarium wcielali się w postacie tych świętych i głosili katechezy. Rekolekcje zakończyliśmy wspólną Mszą Świętą, której przewodniczył Rektor WSD ks. Dr Tomasz Huzarek. Głównych przesłaniem całego cyklu było to, że każdy może być świętym, jeśli będzie wsłuchiwał się w głos Pana Boga i pozwoli Mu się prowadzić.