Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Pod hasłem „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6) obchodziliśmy w Kościele tegoroczny, zakończony 25 stycznia, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W związku z tym tradycyjnie w naszym seminarium, przy udziale JE. ks. bpa Ryszarda Kasyny oraz kapłanów miasta biskupiego, odbył się wykład ks. dr Krzysztofa Różańskiego, wykładowcy ekumenizmu w naszym seminarium. W tym roku poruszony został temat: „Pokłosie obchodów 500-lecia reformacji”. Przedłożenie składało się z dwóch części. W pierwszej usłyszeliśmy o pięciu radościach, jakie zarysowały się w związku z upamiętnieniem tegoż wydarzenia. Wspomniane zostały dokument dialogu katolicko-luterańskiego przygotowujący obchody 500-lecia reformacji, wizyta papieża Franciszka w Szwecji, liczne pozytywne wypowiedzi hierarchów Kościoła wspierające dialog ekumeniczny, przeprowadzone z tej okazji sympozja, m.in. w Warszawie, Lublinie i Opolu, a także  publikacje ukazujące potrzebę dialogu między podzielonymi chrześcijanami. W drugiej części referatu wskazane zostało pięć rozczarowań. Były to: kampania antyprotestancka, jaką zauważono w niektórych polskich mediach, publikacje książkowe oraz prasowe, a także filmowe będące jednostronną negatywną interpretacją Marcina Lutra i jego poczynań oraz sejmowa awantura o upamiętnienie rocznicy reformacji. Po niezwykle interesującym wykładzie udaliśmy się do pelplińskiej katedry, gdzie sprawowana była Msza święta, w czasie której prosiliśmy dobrego Boga o jedność chrześcijan.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma już ponad stuletnią tradycję. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań modlą się o jedność. W tym roku materiały na obchody Tygodnia Modlitw przygotowali chrześcijanie z Karaibów.