Author
Karol Kleinszmidt

Neoprezbiterzy A.D. 2022

W sobotę 28.05.2022 w naszej bazylice katedralnej z rąk Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny pięciu diakonów naszego pelplińskiego seminarium otrzymało święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu. To wydarzenie jest dla naszej [...]