Od 7 do 8 czerwca 2017 r. w naszej wspólnocie przeżywaliśmy dzień skupienia. Miał on na celu przygotowanie nas do trudnego czasu sesji, a także późniejszego czasu zasłużonego wypoczynku. Podczas tego dnia formował nas ks. prał. dr Krzysztof Różański, były ojciec duchowny naszego seminarium, a obecnie proboszcz w Dąbrówce k. Starogardu Gdańskiego oraz wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenizmu.

W trakcie głoszonych konferencji dowiedzieliśmy się wielu cennych rzeczy na temat wzrostu duchowego, ale i formacji intelektualnej. Na zakończenie dnia skupienia otrzymaliśmy również bardzo cenne dla nas wskazówki dotyczące tego, jak prawdziwie odpocząć podczas letniego wypoczynku, który rozpoczniemy już niebawem.