W czasie, który już bardzo mocno jest przesiąknięty aurą okresu wakacyjnego, kiedy słońce coraz wyżej góruje na niebie, a zmrok coraz później zapada, w naszej wspólnocie seminaryjnej nastał bardzo trudny czas – czas sesji letniej.

I chociaż trwamy już od ponad tygodnia w zmaganiach i potyczkach związanych z zaliczeniami, tak 12 czerwca kończymy wykłady i odtąd przygotowujemy się do egzaminów. W związku z powyższym, jako wspólnota seminaryjna, bardzo gorąco prosimy o modlitwę za nas wszystkich, o dary Ducha Świętego, o pokój serca i umysłu, abyśmy tę wiedzę, którą zdobyliśmy w ciągu semestru, potrafili dobrze wykorzystać, oraz aby ta wiedza, którą posiadamy, stała się przyczynkiem do większego zachwytu nad Bogiem i żebyśmy dzięki niej mogli lepiej służyć Kościołowi.