Przypominamy warunki rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.