Po pięciu latach nauki, po wielu już zaliczonych sesjach, po niezliczonych stresach alumni V roku, 16 czerwca 2017 r. przystąpili do jeszcze jednego bardzo ważnego egzaminu, który podsumowywał całą zdobytą wiedzę teologiczną - „Ex universa theologia” (jest to egzamin, na którego zakres składa się teologia dogmatyczna, teologia moralna, egzegeza Starego i Nowego Testamentu, prawo kanoniczne oraz liturgika).

Bez względu na zakres przyswojonej wiedzy, alumnów i tak nie odstępowało lekkie zdenerwowanie i stres powiązany z dozą niepewności. Mimo tych wszystkich trudności nasi bracia pozytywnie zaliczyli cały egzamin.

W imieniu naszych braci prosimy o modlitwę, aby dobrze przygotowali się, podczas trwających rekolekcji, do przyjęcia święceń w stopniu diakonatu.