Rok akademicki 2016/2017

Już po raz czternasty z inicjatywy Rady Rektorów Województwa Pomorskiego w dniach 24-28 maja 2017 r. zorganizowany zostanie Bałtycki Festiwal Nauki. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza 26 maja na jedną z odsłon tego wydarzenia do Pelplina.

Miesiąc maj dla naszej wspólnoty seminaryjnej jest czasem poświęconym w szczególny sposób osobie Maryi. W tym czasie dziękujemy Panu Bogu za dar Matki Syna Bożego. Naszą wdzięczność wyrażamy poprzez praktykowanie nabożeństw majowych oraz słuchanie rozważań przygotowanych przez naszych braci z roku IV.

28 kwietnia 2017 r. w Pelplinie uczczono piątą rocznicę śmierci Pasterza diecezji pelplińskiej ks. bpa Jana Bernarda Szlagi.

Tegoroczna majówka (30.04.-2.05) odbyła się w ramach poszczególnych roczników. Zobaczcie, gdzie byliśmy :)

W dniach 2-3 maja 2017 r., po powrocie z majowego wyjazdu formacyjnego, alumni przeżywali dzień skupienia, który poprowadził ks. prał. Arkadiusz Okroj, były ojciec duchowny pelplińskiego seminarium, a obecnie proboszcz w Kiełpinie.

,,Błogosław duszo moja Pana…” – tymi słowami Jubilat, arcybiskup Henryk Józef Muszyński, rozpoczął homilię podczas Diamentowego Jubileuszu Kapłaństwa rocznika 1957.