Rok akademicki 2016/2017

23 lutego obchodziliśmy w naszej wspólnocie odpust kaplicy I roku, której patronem jest bł. Stefan Wincenty Frelichowski. Jest to kapłan, który studiował w naszym Seminarium.

Podczas dzisiejszej rady Księży Profesorów podsumowującej semestr zimowy, JE ks. bp Ryszard Kasyna podpisał znowelizowany Regulamin Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Z chwilą zatwierdzenia przez Księdza Biskupa regulamin zyskał moc obowiązującą. Regulamin jest aktem wewnętrznym normującym podstawowe aspekty naszego życia we wspólnocie seminaryjnej.

Tradycją stały się weekendowe spotkania powołaniowe w naszym Seminarium. Także w tym roku pragniemy zaprosić młodzież męską do naszej Wspólnoty, abyście mogli przyjrzeć się nam „z bliska”.

Sesja ma swoje prawa...

Pierwsze dni lutego w naszym seminarium  mijają pod znakiem sesji egzaminacyjnej. Gdy już wszelkie zajęcia się skończyły, klerycy niemal całymi dniami siedzą przy biurkach udoskonalając swoją wiedzę, by móc nią zachwycić egzaminatorów. Jak jednak powszechnie wiadomo przy wytężonej pracy potrzeba także odprężenia, stąd też grupa kleryków z roku drugiego wyszła z inicjatywą zorganizowania turnieju skoków narciarskich.

„Oddając krew – darujesz życie” – hasło Polskiego Czerwonego Krzyża pociąga za sobą wielu ludzi dobrej woli. Alumni naszego Seminarium po raz kolejny dołączyli do grona osób oddających krew.

W święto Ofiarowania Pańskiego podczas jutrzni pod przewodnictwem ks. Rektora Tomasza Huzarka, kolejnych 8 naszych braci przystąpiło do Papieskiej Unii Misyjnej, której prekursorem w 1916 roku był bł. Paweł Manna.