Cztery dni przed uroczystością Narodzenia Pańskiego, podczas uroczystej jutrzni, harcerze Kleryckiego Kręgu Akademickiego wnieśli Betlejemskie Światło Pokoju.

Porannej modlitwie brewiarzowej przewodniczył ks. Jarosław Kubiak, ojciec duchowny naszego seminarium. Podczas homilii zachęcał nas do pełnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia i otwarcia się na miłość Boga, która dostępna jest dla każdego.

Akcję Betlejemskiego Światła Pokoju, w którą włączają się również nasi harcerze, zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii. Od tego czasu każdego roku przedstawiciele austriackich skautów odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia, gdzie ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r.

Harcerze Kleryckiego Kręgu Akademickiego działającego przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie odebrali Betlejemskie Światło Pokoju podczas spotkania opłatkowego harcerzy, które miało miejsce 19 grudnia w Gdańsku.