Po przerwie świątecznej trwającej do 6 stycznia cała wspólnota seminaryjna powróciła do seminarium. Wieczorem tego samego dnia rozpoczęliśmy nasz styczniowy dzień skupienia, który zakończył się w niedzielne popołudnie.

Dzień skupienia poprowadził dla nas ks. Jędrzej Orłowski, pallotyn, rodem z Pelplina, obecnie dyrektor Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. Podczas jego konferencji mogliśmy wspólnie szukać odpowiedzi na pytania, co znaczy być chrześcijaninem i jaki on powinien być.  Na I konferencji ks. Jędrzej zwrócił uwagę na to, że, aby wygrać życie, trzeba odnaleźć swoje powołanie i realizować je, natomiast świętość to normalność, pokora, skromność, życzliwość. Podczas kolejnej nauki usłyszeliśmy, że człowiek jest drogą Kościoła. Droga do Boga zawsze prowadzi przez ludzi, a prawdziwym znakiem miłości Boga i bliźniego jest obecność. III konferencja dotyczyła chrześcijańskiej miłości. Ks. Jędrzej przypomniał, że prawdziwa miłość nie pyta, co dostanę w zamian, ale co ja mogę dać drugiemu. W tym kontekście najkrótsza definicja księdza brzmi: człowiek dla innych. Ostatnia konferencja dotyczyła mocy Bożego przebaczenia - Bóg jest silniejszy od grzechu człowieka, większy od tego, co mówią inni ludzie. Wszystkie konferencje były przeplatane przykładami z życia ks. Jędrzeja, szczególnie tymi związanymi z jego posługą w hospicjum. Dzień skupienia zakończył się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Z kolei w godzinach popołudniowych tradycyjnie odbyła się w naszym seminarium kolęda.