Klub Honorowych Dawców Krwi, działający przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, zorganizował 13 stycznia akcję oddawania krwi, w której wzięli udział księża, klerycy oraz mieszkańcy gminy Pelplin i okolic.

Łącznie zgłosiły się 32 osoby, z których 5 oddawało krew po raz pierwszy. Po badaniach i wypełnieniu ankiet do oddania krwi zakwalifikowały się 24 osoby, co łącznie pozwoliło uzyskać prawie 11 litrów krwi! Serdecznie dziękujemy wszystkim oddającym, a także personelowi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku za okazaną uprzejmość i cierpliwość.

Zachęcamy do regularnego oddawania krwi. Przypominamy, że krwiodawcą może zostać każda osoba zdrowa, która waży minimum 50 kg i nie przekroczyła 60 roku życia. Już wkrótce kolejna akcja oddawania krwi – zachęcamy do śledzenia seminaryjnego profilu na Facebooku i naszej strony internetowej.