Aktualności

Jesteś uczniem szkoły średniej lub już jej absolwentem? 
Chcesz zobaczyć jak wygląda Seminarium „od środka” i na czym polega formacja do kapłaństwa?
A może chcesz wstąpić w nasze szeregi? 

Pierwsza myśl, która pojawia się w głowie, kiedy słyszymy wyrażenie „formacja seminaryjna”? Pewnie wielu z was pomyślało o modlitwie. Jednak św. Jan Paweł II w adhortacji Pastores dabo vobis zwraca uwagę na aż cztery wymiary formacji seminaryjnej: ludzką, duchową, intelektualną i duszpasterską. Każda z nich jest tak samo ważna i potrzebna przyszłemu kapłanowi, aby jak najlepiej wypełniał swoje powołanie.

 24 lutego br. jako rocznik pierwszy wyruszyliśmy na pielgrzymkę, aby zapoznać się z postacią i historią życia jednego z naszych patronów – bł. ks. Frelichowskiego.

24 lutego 2018 r. o godz. 10 00 rozpoczął się IV Areopag Pelpliński. Wydarzenie otworzył ks. prof. Janusz Szulist, zaś ks. bp diecezjalny Ryszard Kasyna przywitał wszystkich obecnych gości. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była miłość małych i wielkich ojczyzn.

„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5, 20).

Według tradycji po zakończonych rekolekcjach wielkopostnych nasza wspólnota seminaryjna przeżywa niezwykłą uroczystość. 18 lutego 2018 roku w bazylice katedralnej alumni z roku III i IV otrzymali z rąk ks. bpa Ryszarda Kasyny nowe posługi.