Aktualności

21 października zakończyła się peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej w diecezji pelplińskiej. Uroczystości przewodniczył biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. Odbyło się to w bazylice mniejszej pw. Ścięcia Jana Chrzciciela w Chojnicach. Czas nawiedzenia trwał od 23 września br. i został zainaugurowany w kościele katedralnym w Pelplinie również przez biskupa diecezjalnego.

W roku akademickim 2017/2018 będzie miała miejsce piąta edycja Internetowej Adopcji Duchowej Kleryka.

Być misjonarzem i świadkiem miłości miłosiernej, czyli inauguracja nowego roku akademickiego

Tradycją Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie jest obchodzenie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w dniu 20 października. Ta data jest związana z wydarzeniami jesieni 1939 roku w Pelplinie, kiedy to wymordowano większość duchowieństwa miasta biskupiego.

Diakoni naszego seminarium uczestniczyli w konwiwencji neokatechumenalnej, która odbyła się w Jastrzębiej Górze w dniach 12 - 15 października 2017 r. Było to spotkanie formacyjne, w którym uczestniczyło blisko 500 osób – katechistów oraz wspólnot z regionu Pomorza.

Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale również aktywnej pracy podczas różnego rodzaju praktyk pastoralnych. Przeczytaj i zobacz w jakie dzieła angażowali się klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie [cz.2 z 3].

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Pierwsza i druga natura Boga...". Tematem przewodnim tego spotkania będzie myśl Immanuela Kanta i oczywiście Tomasza z Akwinu, a poprowadzą nas Pan prof. Tomasz Kupś (IF UMK) oraz ks. dr Adam Machowski.