Po raz kolejny odbyła się w Pelplinie Oaza Modlitwy. W dniach od 10 do 12 marca ponad sześćdziesiąt młodych ludzi przeżywało swoje rekolekcje pod hasłem LITURGIA. Nad porządkiem jak i nad właściwą formacją czuwała grupa siedmiu animatorów i dziesięciu kleryków z księdzem moderatorem na czele.

W pochylanie się nad istotą liturgii w życiu chrześcijanina wkomponował się doskonale okres Wielkiego Postu. Pierwszy dzień rekolekcji rozpoczął się drogą krzyżową a zakończył tzw. cichą Mszą Świętą, która pozbawiona instrumentów jak i śpiewu wprowadziła nas w ciszę. Trwaliśmy w niej aż do następnego dnia, by na słowa Panie otwórz wargi moje rozpocząć jutrznią sobotni dzień. Do tej ciszy wróciliśmy jeszcze wieczorem podczas adoracji krzyża. Uczyliśmy się tej ciszy jako szczególnej przestrzeni spotkania z Bogiem oraz z własnym wnętrzem. Poza spotkaniami w grupach temat liturgii wybrzmiał jeszcze podczas katechezy wygłoszonej przez ks. Edmunda Skalskiego, głównego ceremoniarza archidiecezji gdańskiej.

Następne rekolekcje Oazy Modlitwy będą się odbywały w dniach 21-23 kwietnia pod hasłem ŚWIADECTWO. Już teraz zachęcamy do udziału!