Poznając bliżej życie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego nie trudno zauważyć jego niezwykłą drogę do świętości.

O godzinie 15:00 rozpoczęliśmy Drogę Krzyżową śladami bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Wyruszyliśmy spod pomnika św. Jana Nepomucena, który znajduje się w ogrodach seminaryjnych. Podczas nabożeństwa, które zostało przygotowane przez harcerzy z Kleryckiego Kręgu Akademickiego przy WSD, każdy z uczestników mógł niejako kroczyć ścieżkami wydeptanymi przez samego bł. ks. Stefana. Każdy z nas mógł także zadać sobie pytanie: „Czy i ja dziś potrafię nieść pomoc cierpiącym, zwłaszcza tym, którzy cierpią na duszy?”

Droga Krzyżowa śladami naszego Błogosławionego była bardzo budująca, pokazała ona bowiem, jak wiele jesteśmy w stanie zdziałać gdy jest w nas Chrystus, który pragnie działać przez nas i dać nam radość jaka płynie z rozmowy z Nim i działania zgodnie z jego wolą. Słowo podsumowania na koniec nabożeństwa wygłosił dla nas ks. Tomasz Huzarek – wicerektor Seminarium.

Niech przykład życia bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego umacnia nas pośród trudności, których doświadczamy.