Miesiąc maj dla naszej wspólnoty seminaryjnej jest czasem poświęconym w szczególny sposób osobie Maryi. W tym czasie dziękujemy Panu Bogu za dar Matki Syna Bożego. Naszą wdzięczność wyrażamy poprzez praktykowanie nabożeństw majowych oraz słuchanie rozważań przygotowanych przez naszych braci z roku IV.

W tym roku motywem przewodnim rozmyślań są pieśni opowiadające o Jej życiu. W sposób szczególny wspominamy w tym roku  również objawienia fatimskie, w których Matka Boża prosiła o pokój na świecie. W czasie nabożeństw nie zapominamy także o modlitwie w intencjach parafii polecanych w moście modlitewnym.

Nabożeństwa majowe znane są w Polsce już od XVIII wieku, kiedy to praktykowane były w klasztornych kaplicach. Początki tego nabożeństwa biorą się z Krakowa i Warszawy. Jest ono odmawiane praktycznie w każdym zakątku naszego kraju. Bardzo często możemy zobaczyć śpiewających Litanię loretańską ludzi nie tylko w kościele, ale także przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych. Tym większy mają wtedy wydźwięk słowa znanej pieśni: „Chwalcie łąki umajone…”. W kościele często nabożeństwo to jest połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

Głównym elementem każdego nabożeństwa jest Litania loretańska. Samo słowo „litania” z języka łacińskiego oznacza modlitwę błagalną. Jest to forma modlitwy złożona z bardzo wielu wezwań kończących się wyrażeniem „Módl się za nami” odnoszących się do Maryi lub świętych. Bardzo trudno jest dzisiaj ustalić początki Litanii loretańskiej. Prawdopodobnie powstała ok. XII wieku we Francji. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiemu miasteczku Loreto we Włoszech. Litania była tam w sposób szczególny proklamowana i rozpowszechniana przez przybywających do sanktuarium wiernych, wierzono bowiem, że do Loreto przeniesiono dom z Nazaretu, w którym narodziła się Maryja. To właśnie tam modlitwa została ostatecznie sformowana. W ciągu wieków budowa litanii nieustannie ewoluowała zależnie od potrzeb ludzi i okoliczności. Warto wspomnieć, że takie wezwania jak: „Królowo Polski” czy „Matko Miłosierdzia” są obecne tylko w polskiej wersji Litanii.

Szczególnie w maju módlmy się do naszej Matki, ofiarujmy nasze trudy codzienności za grzeszników, zawierzmy Jej całe nasze życie, a ona będzie upraszać nam potrzebne łaski u Boga.