Już po raz trzeci w Bibliotece Diecezjalnej miała miejsce dwudniowa konferencja

organizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kurię Diecezjalną oraz Wydział

Teologiczny UMK.

Tegoroczne spotkanie wpisuje się w 25-lecie reformy administracyjnej

Kościoła w Polsce.

Alumni seminarium uczestniczyli w pierwszym dniu konferencji. Prelegentami byli:

ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny oraz mgr Bożena Ugowska. Długoletni wykładowca

historii Kościoła przybliżył dzieje powstania Diecezji Pelplińskiej. Drugi referat dotyczył

rozwoju nabożeństw w języku kaszubskim na obszarze dawnej diecezji chełmińskiej.