Aktualności

Zgodnie z tradycją naszej wspólnoty seminaryjnej czas Wielkiego Postu zaczynamy od rekolekcji. W tym roku odbyły się one od 14 do 18 lutego, a poprowadził je dla nas ks. dr hab. Adam Rybicki, profesor KUL i kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

W gąszczu dorocznych świąt znajdują się pewne szczególne dni. Zwłaszcza, gdy cieszymy się w nich razem z ludźmi, o których mówi się, że jeszcze ratują ten świat.

Klerycy z pelplińskiego seminarium bardzo aktywnie włączaj się w działalność misyjną. Do Papieskiej Unii Misyjnej w diecezji pelplińskiej chętnie wstępują już od 1990 r. Również dzisiaj, w święto Ofiarowania Pańskiego i zarazem w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ośmiu kleryków przystąpiło do Papieskiej Unii Misyjnej, aby rozbudzać w Ludzie Bożym odpowiedzialność za powszechną misję Kościoła.

28 stycznia obchodziliśmy wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, które w tym roku przypadło w niedzielę. 

Pod hasłem „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6) obchodziliśmy w Kościele tegoroczny, zakończony 25 stycznia, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Od ponad 38 lat kaszubskie kolędowanie, tzw. „Gwiżdże”, wpisują się w szereg inicjatyw duszpasterskich podejmowanych przez kleryków z naszego seminarium.